A) W wigilii uczestniczyły 22 osoby,w tym 8 dzieci.O ile procent więcej było dorosłych niż dzieci?


b) Po kolacji wigilijnej goście zaśpiewali 15 kolęd.Tylko w 20% kolęd zaśpiewano więcej niż 2 zwrotki.W ilu kolędach zaśpiewano co najwyżej 2 zwrotki?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T16:50:14+01:00
A) 22- 100%
8- x
x= 8 * 100%/ ÷22
x= 800%÷ 22
x= 36%- procen dzieci na wigilii
100%- 36%= 64%- procent dorosłych na wigilii
b) 15- tyle zaśpiewali goście kolęd
20%- więcej niż 2zwrotki

15-100%
x- 20%
x= 20%*15/ ÷100%
x= 2*15/÷10
x=30÷10
x=3
15-3= 12
odp: zaśpiewano w 12 kolędach.
x)
4 4 4
2009-11-12T16:51:22+01:00
2009-11-12T17:55:00+01:00
A)
22-100%
8-x

x=8*100%:22
x=800%:22
x= 36,(36)%

100%-36,36%=63,64%

63,64%-36,36%=27,28%

odp:Dorosłych było więcej o 27,28%

b)
100%-15
20%-x
x=20%*15:100%
x=300%:100%
x=3

15-3=12
Opd: W 12 kolędach zaśpiewano co najwyżej 2 zwrotki.
6 2 6