Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:01:40+01:00
Masz tu w dokumencie wszystkie wojny Polski w XVII w. (notatki pisane przeze mnie w ubiegłym roku do spr.) przyczyny, przebieg, pokoje, bitwy, skutki itp. itd. tu znajdziesz xD Myślę, że Ci pomoże .
1 5 1
2009-11-12T17:02:41+01:00
Litwa zetknięta się bezpośrednio z Turcją na przełomie XV i XVI wieku, gdy Wysoka Porta
( jak w Europie nazywano państwo tureckie ) podporządkowała sobie chanat krymski i
zdobyła wybrzeże Morza Czarnego. Polska przegrała w tym czasie rywalizację o wpływy
w Mołdawii, ale Zygmunt Stary i Zygmunt August dbali o wieczysty spokój gwarantujący południowo-wschodnim granicom bezpieczeństwo i pozwalający rozwijać korzystny handel.

Pierwsze wielkie zbrojne starcie Turcji z Rzeczpospolitą nastąpiło w 1620 roku pod Cecorą. Doprowadziły do niego:
- wieloletnie zatargi graniczne,
- najazdy tatarskie na województwa południowo-wschodnie,
- wyprawy Kozaków na miasta tureckie
- wyprawy właścicieli wielkich dóbr ziemskich ( Potockich, Koreckich, Wiśniowieckich ) - na ziemie lenne Turcji - Mołdawię i Wołoszczyznę i osadzanie na tronach przychylnych sobie władców.
Wojska polskie zostały rozbite przez przeważające siły turecko-tatarskie dowodzone przez Iskandra Baszę. W chaotycznym odwrocie armii polskiej zginął Żółkiewski, a Stanisław Koniecpolski, hetman polny, dostał się do niewoli. Rzeczpospolita bezbronna stanęła otworem przez wrogie. Zagony tureckie zapuściły się w głąb kraju.