Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T16:56:27+01:00
-obowiązkowa pańszczyzna - jeden dzień w tygodniu,
-dla szlachty wolna żegluga po Wiśle,
-ograniczenie praw sądów miejskich co do spraw popełnionych w mieście jeśli przestępcą jest szlachcic.
2009-11-12T16:56:10+01:00
1520 Statuty toruński i bydgoski wprowadzają przymus pańszczyzny - jeden dzień w tygodniu. Szlachta nie ograniczona we władzy nad chłopami wymiar ten często zwiększała wielokrotnie. Jest to tzw. poddaństwo gruntowe - ziemia nie była własnością chłopa ale jego pana; za jej użytkowanie chłop musiał bezpłatnie pracować na pańskim folwarku.
1. ustanowienie obowiązkowego minimalnego zakresu pańszczyzny w wysokości jednego dnia w tygodniu
2. wolna (tylko dla szlachty) żegluga po Wiśle
3. ograniczenie kompetencji sądów miejskich w przypadku, gdy sprawcą przestępstwa dokonanego w mieście jest szlachcic.
2009-11-12T16:57:43+01:00
o obowiązkowa pańszczyzna - jeden dzień w tygodniu,
o dla szlachty wolna żegluga po Wiśle,
o ograniczenie praw sądów miejskich co do spraw popełnionych w mieście jeśli przestępcą jest szlachcic.