Odpowiedzi

2009-11-13T11:22:28+01:00
W roku 1795 państwo polskie upadło. Przez 123 lata nie było go na mapie Świata. Jednakże naród polski pozostał. Zachowały się polskie obyczaje, święta, a także język. Pomimo prób pozbycia się przez zaborców, wszystkiego, co było związane z państwem polskim, Polacy dzielnie obronili swojego tradycje, a co najważniejsze mowę i literaturę.
Lata zaborów były to okresy późnego oświecenia, romantyzmu oraz pozytywizmu. W tym okresie narodzili i pisali, czasem za granicami zaborów, wielcy polscy poeci jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Ignacy Krasicki, Cyprian Kamil Norwid, Aleksander Fredro, Adam Asnyk, Maria Konopnicka; a także powieściopisarze jak Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz czy Eliza Orzeszkowa. Ich utwory często nawiązywały do sytuacji państwa polskiego.