Nauczycielka powiedziała,że wystawi oceny ze sprawdzianu wg reguł przedstawionych poniżej ;
procent maksymalnej punktacji ocena
powyżej 85% | bardzo dobry
pow.55% do 75% | dobry
pow. 40% do 55% | dopuszczający
40% i mniej | niedostateczny
Na sprawdzianie można było zdobyć maksymalnie 30 pkt. Kasia zdobyła 27 pkt Arek 11,5 pkt Tomek 19 pkt Asia 25 pkt Iwona 13 pkt a Karol 23,5 pkt. Jakie oceny otrzymali?

3

Odpowiedzi

2009-11-12T16:58:50+01:00
Kasia - 5 | bardzo dobry

Arek - 3 | dostateczny

Tomek - 4 | dobry

Asia - 5 | bardzo dobry

Iwona - 3 | dostateczny

Karol - 4 | dobry(TAK MI SIĘ WYDAJĘ)
2009-11-12T17:00:46+01:00
Kasia: 27/30*100%=90% 5
Arek: 11,5/30*100%≈38% 1
Tomek: 19/30*100%≈63% 4
Asia: 25/30*100%≈83% ?
Iwona: 13/30*100%≈43% 2
Karol: 23,5/30*100%≈78% ?
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:01:52+01:00
KASIA: 27/30 x 100 % = 90 % - ocena bardzo dobry

AREK: 11,5/30 x 100 % = 38 % - ocena niedostateczny

TOMEK: 19/30 x 100 % = 63% - ocena dobry

ASIA: 25/30 x 100 % = 83 % - ocena ?

IWONA: 13/30 x 100 % = 43 % - ocena dopuszczający

KAROL: 23,5/30 x 100 % = 78 % - ocena bardzo dobry

(nie zrozumiale zostały przedstawione procenty i ocena do nich)