1. Oblicz długość okręgu i pole koła o promieniu:
a) 8 cm. b) 7,5 cm c)4dm 5 cm
2.Obwód koła jest równy 12 π cm. Jakie jest pole tego koła?
3.Dane jest koło o promieniu 4 cm oraz koło o promieniu dwa razy większym. Ile razy pole większego koła jest większe od pola mniejszego?

3

Odpowiedzi

2009-11-12T17:10:35+01:00
1.
a) r= 8 d= 16
L= πd
L = π16cm
P= π (r) 2
p = 64 π
b) r= 7,5 d = 15
L = π 15
P= π 56,25
c) r = 4 dm d = 8 dm
L = π 8
P = π 16

2.
Obw=2π*r
12 π cm =2π*r
12 = 2r
r = 6
P = π*(r)2
P = π 36

3.
P1 = π 16
P2 = π 8*8
P2 = π 64

64 : 16 = 4

ODP: Pole koła drugiego jest większe od pierwszego o 4 razy.
Mam nadzieje, że pomogłam. ; ))
7 3 7
2009-11-12T17:10:39+01:00
1.
a) P = πr²
P= π8² = 64π cm²
b) P = π(7,5)² = 56,25π cm²
c) 1dm = 10 cm
P = π45² = 2025π cm²

2.
O=2πr
2πr = 12π/2π
r=6
P = πr²
P = π6² = 36π

3.
r₁ = 4cm
P₁ = πr²
P₁ = π4² = 16π

r₂ = 8cm
P₂ = πr²
P₂ = π8² = 64π
P₂:P₁ = 64π:16π = 4

Odp: Pole większego koła jest większe od pola mniejszego o 4 razy.

Pozdrawiam :)
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:10:59+01:00
1.a) P=π*8²=64π cm²
l=2π*8=16π cm
b) P=π*7,5²=56,25π cm²
l=2π*7,5=15π cm
c) 4 dm 5 cm= 45cm
P=π*45²=2025π cm²
l=2π*45=90π cm

2.
l= 2πr
12π=2πr |2π
r=6 cm

P=πr²
P=π*6²
P=36π cm²

3.
-obliczam pole mniejszego koła
P=πr²
P=π*4²
P=16π cm²
-obliczam pole większego koła
r=2*4 cm= 8 cm
P=πr²
P=π*8²
P=64π cm²
-obliczam, ile razy pole większego koła jest większe od pola mniejszego
64πcm²: 16π cm²= 4


9 4 9