Odpowiedzi

2009-11-12T17:00:11+01:00
Najważniejsze utwory muzyki polskiej w okresie średniowiecza
* Orędzie wielkanocne 1060 r. - chorał benedyktyński
* Bogurodzica
* Gaude Mater Polonia Wincentego z Kielczy, hymn pochodzący z oficjum rymowanego o św. Stanisławie, ok. 1253 r.
* Hymn ku czci św. Stanisława
* Weselą się wszyscy Hymn ku czci św. Jadwigi, żony Henryka Brodatego
* Hymn ku czci św. Kingi
* Hymn ku czci św. Wojciecha
* Pieśń o Wiklefie pieśń mieszczańska do słów Jędrzeja Gałki, 1447 r.
* Żółtarz Jezusów czyli 15 rozmyślań o Bożym umęczeniu Ładysław z Gielniowa, 1448 r.
* Panis, panis pange patribus tantum Piotr z Grudziądza, XV w.
* Breve regnum dwugłosowe, XV w.
* O najdroższy kwiatku XV w.
* Cracovia civitas trzygłosowe, drugi i trzeci głos instrumentalny
* Magnificat trzygłosowe, Mikołaj z Radomia
* Historyka bystrość umysłu Mikołaj z Radomia, na cześć królowej Zofii i jej syna Kazimierza do słów Stanisława Ciołka
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:04:05+01:00
Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Breve regnum, Alleluja-Mikołaj z Radomia, Cracovia civitas, Panis, panis pange patribus tantum Piotr z Grudziądza, Weselą się wszyscy Hymn ku czci św. Jadwigi, żony Henryka Brodatego.
2 4 2