Odpowiedzi

2013-07-04T14:27:31+02:00

W(x)=3x^{2}-2x\\ V(x)=2x^{2}+3x\\\\W(x)*V(x)=(3x^{2}-2x)*(2x^{2}+3x)\\W(x)*V(x)=6x^{4}+9x^{3}-4x^{3}-6x^{2}\\W(x)*V(x)=6x^{4}+5x^{3}-6x^{2}

Wielomian W(x)*V(x) jest wielomianem czwartego stopnia (najwyższa potęga jest równa cztery)

1 5 1