Odpowiedzi

2009-11-12T17:01:28+01:00
ZKS Warszawa zrzesza ok. 700 członków, ale (zgodnie z pięćdziesięcioletnią tradycją) jest dostępny dla wszystkich i wszystkim jesteśmy w stanie zapewnić opiekę zgodną z ich możliwościami i oczekiwaniami.
Istotą koncepcji Centrum ZKS jest precyzyjnie kontrolowane przenikanie poszczególnych programów realizowanych w ramach zorganizowanych grup. Np. młodzież i rodzice będą mogli obserwować część szkoleń policji, straży pożarnej
i ratowników medycznych, a policjanci i ratownicy będą mieli możliwość przekazania wiedzy niezbędnej do prawidłowego zachowania się podczas akcji ratunkowej czy interwencji. Tak sformułowane założenie pozwala poznać specyfikę niektórych działań, wyrobić podstawy wzajemnego zaufania, a następnie zdefiniować ramy współpracy w sytuacji realnego zagrożenia. Zaufanie, świadome zachowanie i ewentualna współpraca jest jednym z podstawowych elementów, których brak dotkliwie rzutuje na sposób reakcji naszego społeczeństwa na wszelkie sytuacje kryzysowe.

Istnieje naturalna potrzeba i możliwość połączenia i koordynacji w jednym miejscu kilku płaszczyzn, na których rozstrzyga się bezpieczeństwo człowieka, jego rodziny i społeczeństwa, a znaczna część aktywnego przygotowania do reagowania w sytuacji krytycznej może odbywać się w ramach uprawiania sportu i z elementami mobilizującej rywalizacji sportowej. Strzelectwo jest szczególną forma aktywności, która narzuca każdemu człowiekowi biorącemu broń do ręki bezwzględne rygory zachowania i konieczność odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.
Centrum ZKS Warszawa jest kompleksem obiektów umożliwiających realizację pełnego, spójnego i logicznego programu integrującego procesy szkoleniowe, prowadzone dotychczas niezależnie i bez świadomości wagi elementu synergii.
2009-11-12T17:07:05+01:00
Planning a visit to Warsaw
In Warsaw, you can see the most clearly how the city is taking full advantage of the tremendous and unique opportunities arising from the emergence of free market and the development of democracy. Poland's capital is one of the fastest growing cities in Europe. The investment boom is visible everywhere you look.
The cultural life in Warsaw does not slow down even for a moment. The season opens in September with the Warsaw Autumn, the International Festival of Contemporary Music. The Warsaw Film Festival starts at the beginning of October. This is also the time of the Jazz Jamboree Festival. November is an exciting month for theatre.
Warsaw has a booming economy almost free of unemployment. It offers an attractive business environment with a full range of modern business services and well-trained professionals familiar with western standards.
As in every other European capital, Warsaw has many tourist attractions which make it easier to get to know the city better and which are worth taking advantage of, particularly in the summer. If you are visiting Warsaw for the first time, you will be surprised how much the city has to offer and how many places there are to see and things to do .
2 5 2