Do szkolnego klubu sportowego należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.
a) W międzyszkolnych zawodach w tenisie stołowym uczestniczyło 37,5 % wszystkich dziewcząt z Tęczy. Ile dziewcząt należących do tego klubu nie brało udziału w zawodach?
b) W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% członków klubu tęcza. Stanowili oni 17% wszystkich uczestników zawodów. Ilu uczestników startowało w tych zawodach?
c) Do klubu tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole. Ilu uczniów jest w tej szkole? O ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt?
d) Po sukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób. O ile procent wzrosła liczba członków Tęczy?

3

Odpowiedzi

2009-11-12T17:02:53+01:00
A)
36+24=60

60 - 100%
24 - x
x= ( 24*100%)/60 = 40%
b)

24 - 100%
x - 37,5%
x=(37,5%*24)/100%=9
24-9= 15 dziewcząt nie brało udziału
c)

60 - 100%
x - 85%
x=(60*85%)/100%=51 członków klubu Tęcza brało udział w zawodach lekkoatletycznych

x - 100%
51 - 17%
x=(51*100%)/17%=300 uczestników startowało w zawodach

d)
x - 100%
24 - 10%
x=(24*100%)/10%= 240 dziewcząt jest w szkole

x - 100%
36 - 20%
x=(36*100%)/20%= 180 chłopców jest w szkole
180+240=420 uczniów jest w szkole

(240/420)*100%≈57% w szkole jest dziewcząt
(180/420)*100%≈43% w szkole jest chłopców
57%-43%= 14% o tyle mniej w szkole jest chłopców
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:11:22+01:00
A) 100%-37.5%=62,5%
62,5% liczby 60 to 0,625×24=15
Odp:15 dziewczyn
b)85%×60=0,85×60=51- liczba zawodników z tęczy
51:17=3- 1%wszystkich uczestników
3×100%=300
Odp: 300
c)24-10%wszystkich
24×10%=240-liczba dziewczyn w szkole
36-20%wszystkich
36×5%=180-liczba chłopców w szkole
180×100%:240=75%
100%-75%=25%
Odp: dziewczyn jest o 25% więcej
d)84-60=24
24×100%:60=40%
Odp Liczba członków wzrosła o 40%
1 5 1
2009-11-12T17:53:10+01:00
A)
60----->100 %
24----->x %
60x=24*100
60x=2400/60
x=40
odp. 40%

b)
37.5%---->x
100%---->24
100x=37,5*24
100x=900/100
x=9
c)
85%----->x
100%-----> 60
100x=85*60
100x=510/100
x=51

51----->17%
x------>100%
17x=5100/17
x=300

d)
24 ------>10%
x-------->100%
10x=24*100
10x=2400/10
x=240

20%------>36
100%----->x
20x=36*100
20x=3600/20
x=180

180+240=420

240----->100%
180----->x%
240x=180*100
240x=18000/240
x=75

100-75=25 %

e)
60------>100%
84------>x%
60x=84*100
60x=8400/60
x=140

100-140=40