Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:19:42+01:00
Replikacja DNA to proces, w którym podwójna nić DNA (podwójna helisa) ulega skopiowaniu. Replikacja jest semikonserwatywna (półzachowawcza) - w każdej z dwóch uzyskanych podwójnych nici DNA będzie jedna nić macierzysta i jedna nowa. Nie licząc niewielkiego prawdopodobieństwa (ok. 1 błąd na 109 nukleotydów, dla porównania błąd transkrypcji - 1 na 104) wystąpienia błędu obie cząsteczki DNA będą identyczne.Kwasy rybonukleinowe, RNA - polimery kondensacyjne rybonukleotydów, występujące zarówno w jądrze komórkowym, jak i w cytoplazmie. Nukleotydy połączone są typowym dla kwasów nukleinowych wiązaniem fosfodiestrowym. W komórce występuje wiele klas kwasów rybonukleinowych różniących się pełnioną funkcją, a także masą cząsteczkową i strukturą, m.in.:
5 3 5
2009-11-12T17:42:50+01:00
Dna ( kwas dezoksyrybonukleinowy)
- budowa nukleotydu
*cukier z grupy pentoz - dezoksyryboza
*reszta kwasu fosforowego PO4
*Zasady azotowe : adenina,cytozyna,guanina,tymina
Dna jest dwu nitkowe

Rna ( kwas rybonukleinowy)
*cukier z grupy pentoz - ryboza
*reszta kwasu PO4
*zasady azotowe : adenina, cytozyna, guanina, uracyl
Rna jest jedno nitkowe
4 3 4