When you travel or west to a different country, you have to change the time on your watch. This happens because the Earth turns, so when it is day-time in some parts of the world, it is night-time in others.
We divide the Earth into 24 time zones, ond for each hour of the day. All the places in the same time zone have the same time. We start counting from Greenwich, England. When it is 12 pm in Greenewich and you travel eats to a place in the next zone, Rome for example, it is 1 pm. If you travel west to a place in the next zone, Azores for example, it is 11 am.

Potrzebuję tłumaczenia na j. polski tego tekstu. :)

3

Odpowiedzi

2009-11-12T17:21:19+01:00
Gdy podróżujesz albo zachód do innego kraju, musisz zmienić czas na swoim zegarku. To zdarza się ponieważ Ziemia obraca się, kiedy więc to jest dzień w jakichś częściach świata, to jest noc w innych.
Dzielimy Ziemię na 24 strefy czasu, ond przez każdą godzinę doby. Wszystkie miejsca w takiej samej strefie czasu mają taki sam czas. Zaczynamy liczenie z Greenwich, Anglia. Gdy to jest 12 po południu w Greenewich i tobie podróż je do miejsca w następnej strefie, Rzym na przykład, to jest 1 po południu. Jeśli przebywasz zachód do miejsca w następnej strefie, Azory na przykład, to jest 11 jestem.
2009-11-12T17:25:04+01:00

Podczas podróży lub na zachód do innego kraju, trzeba zmienić zegarek. Dzieje się tak dlatego, że Ziemia obraca, więc kiedy jest Dzień ,w niektórych częściach świata jest noc .
Dzielimy Ziemi na 24 strefy czasowe, o każdej porze dnia. Wszystkie miejsca w tej samej strefie czasowej się w tym samym czasie. Zaczynamy licząc od Greenwich w Anglii. Kiedy zaczynamy o 12 pm w Greenewich i podróżować je do miejsca, w następnej strefy, Rzym na przykład, to jest 1 godz. Jeśli podróżują na zachód do miejsca, w następnej strefy, Azorach, na przykład, jest 11 rano.
2009-11-12T17:36:09+01:00
Gdy podróżujesz na zachód do innego kraju, musisz zmienić czas na swoim zegarku. To zdarza się ponieważ Ziemia obraca się, kiedy więc jest dzien w jakichś częściach świata, to jest noc w innych.
Dzielimy Ziemię na 24 strefy czasu, jeden przez każdą godzinę dnia. Wszystkie miejsca w takiej samej strefie czasu mają taki sam czas. Zaczynamy liczenie z Greenwich, Anglia. Gdy jest 12 po południu w Greenewich i podrozujesz do miejsca w następnej strefie, Rzym na przykład, jest 1 po południu. Jeśli podrozujesz na zachód do miejsca w następnej strefie, Azory na przykład, to jest 11 rano.