Odpowiedzi

2009-11-12T17:25:11+01:00
Żeński - zaczęłaby, zacznie, zaczyna
męski - zacząłby, zacznie, zaczyna
nijaki- zaczęłoby, zacznie, zaczyna
1 5 1
2009-11-12T17:29:27+01:00
Tryb rozkazujący:
ja:---- my:zacznijmy
ty:zacznij wy :zacznijcie
ona/on/ono:niech zacznie oni/one:niech zaczna
Tryb oznajmujący:
ja-zaczynam my-zaczynamy
ty-zaczynasz wy-zaczynacie
ona/on/ono-zaczyna oni/one-zaczynają
Tryb przypuszczający
ja-zaczęłabym my-zaczelibysmy
ty-zacząłbyś wy-zaczelibyscie
ona/on/ono-zacząłby/zaczęłaby/zaczęłoby oni/one zaczeliby
1 5 1