PRZY ROZWIĄZYWANIU ZADAŃ PROSZĘ O DOKŁADNE OBLICZENIA I PISAĆ CO ROBICIE PRZY JAKIM OBLICZENIU!!!!

zad. 1
Spółka `Flaming` przeznaczyła 200 tys. złotych do podziału pomiędzy swoich udziałowców. Korzystając z podanych informacji niżej, oblicz, ile otrzymał każdy z nich.

Paweł Skowronek : 45%
Joanna Bocian : 28%
Anna Orzeł : 18%
Wojciech Kruk : 6%
Adam Sęp : 3%

Zad. 2
W pewnym gimnazjum są dwie klasy pierwsze. W Ia jest 30 uczniów, w tym 40% dziewcząt, a w Ib jest 25 uczniów, w tym 56% chłopców.
a) W której klasie jest więcej dziewcząt? O ile więcej?
b) W której klasie jest więcej chłopców? O ilu więcej?

Zad. 3
W czasie promocji obniżono o 20% ceny wszystkich towarów w sklepie. Śledzie po hawajsku kosztują teraz 3zł 4gr. Ile kosztowały przed ogłoszeniem promocji?

3

Odpowiedzi

2009-11-12T17:38:24+01:00
45%*200000=45/100*200000=90000zl - paweł
28%*200000=28/100*200000=56000zl - joanna
18%*200000=18/100*200000=36000zl - anna
6%*200000=6/100*200000=12000zl - wojtek
3%*200000=3/100*200000=6000zl - adam

2. 1a
40%*30=40/100*30=12 dziewczyn
100%-40%=60%
60%*30=60/100*30=18 chłopców
1b
56%*25=56/100*25=14 chłopców
100%-56%=44%
44%*25=44/100*25=11 dziewczyn

12-11=1 odp.wiecej dziewcząt jest w klasie a o 1
18-14=4 odp.wiecej chlopców jest w klasie a o 4

3.
100%-20%=80%
80%---3zl 4 gr
10%---42,5 gr
100%---4zl 25 gr
odp:ser przed obniżką kosztowsał 4zl i 25 gr


mam nadzieje że uznasz moja odpowiedz za najlepszą :D
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:39:32+01:00
200 tys zł. do podziału czyli 100%
200tys.:100=2tys.zł za 1% udziałów czyli
Pan skowronek dostanie 45% x2 tys.zł= 90 tys zł
Pani Bocian 28% x2 tys=56 tys zł
Pani Orzeł 18% x2=36 tys zł
Pan kruk 6% x2 tys=12 tys. zł
Pan Sęp 3% x2 tys. =6 tys zł

W I a jest 30 uczniów 40% dziewcząt
40% z 30= 12 dziewcząt
30-12=18 chłopców
W kl I b jest 25 uczniów 56% chłopców
56% z 25=14 chłopców
25-14=11 dziewcząt
W klasie I a jest o jedną dziewczynkę więcej.
W klasie I a jest o 4 więcej chłopców.

skoro ceny obniżono o 20% to kwota 3 zł 4 gr to 80% ceny przed promocją
3,04:80x100=3,80
Przed promocją śledzie kosztowały 3 zł i 80 gr.
3 5 3
  • adds
  • Początkujący
2009-11-12T17:59:52+01:00
Zad.1
Obliczam ile pieniędzy dostanie P.Skowronek
200 000zł - 100 %
2000zł-10%
200zł-1%
45%=9000zł
Obliczam ile pieniędzy dostanie J.Bocian
200 000zł - 100 %
2000zł-10%
200zł-1%
28%=5600zł
Obliczam ile pieniędzy dostanie A.Orzeł
200 000zł - 100 %
2000zł-10%
200zł-1%
18%=3600zł
Obliczam ile pieniędzy dostanie w.Kruk
200 000zł - 100 %
2000zł-10%
200zł-1%
6%=1200zł
Obliczam ile pieniędzy dostanie A.Sęp
200 000zł - 100 %
2000zł-10%
200zł-1%
3%=600zł

spr.9000zł+5600zł+3600zł+1200zł+600zł=200 000zł

Zad.2
1a
30-uczniów
40%-dziewczyny
?-chłopcy
Obliczam ile jest dziewczyn w klasie 1a
30- 100 %
3-10%
40% z 30 uczniów
40%=12 uczniów
12-liczba dziewcząt w klasie
30-12=18-liczba chłopców w klasie


1b
25-uczniów
56% stanowią chłopcy
Obliczam ile jest w klasie chłopców
56% z 25= 56%x25=56/100 x 25=
sto skróci się z 25 przez 25 czyli równanie będzie takie
56/4 x 1
teraz skróci się 56 z 4 przez 4 czyli równanie będzie takie
14/1 x 1 = 14- liczba chłopców
Obliczam ile jest w klasie dziewczyn
25-14=11-dziewczyny

Odp
a] w 1a jest więcej dziewczyn o 1
b] w 1 a jest więcej chłopców o 4

zad3
Obniżka=20%
3zł 4 gr- cena po obniżce
x-początkowa cena śledzi (100%)

100%-20%=80%
80%--->3zł 4gr
100%--->x
80% razy x<iks>=3,04zł razy 100%

x=nad kreską ułamkową 3,04 razy 100%
pod kreską ułamkową 80 %
x=nad kreską ułamkową 3.04 razy 1
pod kreską ułamkową 0,8
x=nad kreską ułamkową 304
pod kreską ułamkową 80
to się równa 3,8


Odp. cena śledzi przed obniżką wynosiła 3zł 80 gr
1 5 1