Odpowiedzi

2009-11-12T17:30:36+01:00
Zapisz w postaci sumy algebraicznej pole:
a) prostokata o bokach x+5 i x-2
P=(x+5)(x-2)=x²-2x+5x-10=x²+3x-10
b) trójkata o podstawie x+3 i wysokości x-3
P=½(x+3)(x-3)=½(x²-9)=½x²-4,5
c) trapezu o podstawach x, x+2 i wysokosci x+1
P=(x+x+2)(x+1):2=(2x+2)(x+1):2=(2x²+2x+2x+2):2=x²+2x+1
2009-11-12T17:34:31+01:00
A) (x+5)*(x-2)
b) [(x+3)*(x-3)]:2
c) [[x+(x+2)]*(x+1)]:2
2009-11-12T17:46:28+01:00
A)p=a+b
p=x+5+x-2= 2x+3
b)p=(a*h)/2
p=({x+3}*{x-3})/2= (x²-3x+3x-9)/2= ½x²+4,5
c)p= {(a+b)*h}/2
p={(x+x+2)*x+1}/2= {(2x+2)*x+1}/2= (2x²+1+2x+1)/2=(2x²+2+2x)/2=
=x²+1+x