Odpowiedzi

2009-11-12T17:38:26+01:00
V₁ = 1dm³ - objętość gazu
m = 1,964g - masa tego gazu
v₀ = 22,4 dm³ - objętość jednego mola gazu w warunkach standardowych

M = ? - masa molowa szukanego gazu
n₁=m÷M - ilość moli gazu w badanej próbce

Układamy proporcję:

1 dm³ to 1,964g÷M
22,4 dm³ to 1 mol

Czyli:
1,964g÷M=(1mol×1dm³)÷22,4dm³ /×M ( dm³ się skracają )
1,964g=(1mol÷22,4)×M /× (22,4÷1mol)
M≈44g/mol

Taką masę molową ma propan (C₃H₈)
1 5 1