Odpowiedzi

2009-11-12T17:52:54+01:00
Racje Antygony :
-posłuszna pawą boskim
-żaden śmiertelnik nie może ingerować w odwieczne niepisane prawa Boskie.
-obowiązkiem krewnych jest pochowanie zmarłego , aby jego dusza mogła zaznać spokoju
-ocena postępowania człowieka należy do Bogów , nie do ludzi
-miłość do brata
-poczucie obowiązku wobec niego, każe jej mniej surowo oceniać jego postępki
-wszyscy są równi wobec śmierci
-sumienie nie pozwoliło by jej żyć ze świadomością niedopełnienia obowiązku wobec brata
-bogobojność i religijność Antygony , karze jej być posłuszna wobec obyczajów
-śmierć jaka jej grozi za sprzeciwienie się władcy , przyśpieszy tylko to co i tak jej przeznaczone
-kieruje się zasadą : Współkochać przyszłam nie współnienawidzić

Racje Kreona
-dla niego prawo pisane , ustanowione przez człowieka jest ważniejsze od prawa zwyczajowego
-prawo religijne nie może ograniczać władzy
-z władzą łączy się przywilej ustanawiania prawa i obowiązek egzekwowania go
-prawowity król jest zastępcą bogów na Ziemi , uprawnionym do wydawania rozkazów
-Kreon kieruje się dobrem państwa
-zdrajców powinno się karać i dawać im odstraszający przykład innym
-Antygona grzeszy zuchwalstwem , sprzeciwiając się władcy , tym większym że jest kobietą
-Antygona musi być ukarana , gdyż tolerowanie buntów w rodzinie byłoby niesprawiedliwością wobec pozostałych obywateli.