Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:45:52+01:00
Preambuła
wartosci;
najczesciej przedstawia sie w niej historyczny rodowood wspolnoty politycznej, ktora konstytucja ustawia oraz wskazuje wartosci, jakimi chce sie ona kierowac i cele, do jakich zamierza dazyc.
uniwersalne wartosci;prawda, sprawiedliwosc, dobro, piekno,równosc w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego, wolnosc


tradycje historyczne
nawiazuje do :
-walki o niepodleglosc, okupioną ogromnymi ofiarami,
- kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
-najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
-gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
18 4 18
2009-11-12T17:56:52+01:00
Ad.1 Odwołuje się do sprawiedliwości dobra i piękna
Ad.2 Nawiązuje do odzyskania niepodległości przez Polaków, krwawej walki za ojczyzne i oddawanie życia.
8 4 8
2009-11-12T21:21:37+01:00
1. W preambule jest odwołanie do Boga, suwerenności narodu, do patriotyzmu, historii Polski, wolności i praw obywateli.
2. Odwołuje się do upadku komunizmu w Polsce w 1989 r., kiedy Polska stała się suwerennym i demokratycznym narodem.
7 4 7