3. Uzupełnij:
a) 7m3 = . . . . . . . . . . . . . . cm3
c) 86 cm3 = . . . . . . . . . . . . . . dm3
e) 0,3m3 = . . . . . . . . . . . . . . litrów
b) 12 dm3 = . . . . . . . . . . . . . . m3
d) 6 litrów = . . . . . . . . . . . . . . cm3
f) 0,03 litra = . . . . . . . . . . . . . . mm3

1

Odpowiedzi

2009-05-05T17:01:54+02:00
A) 7m3 = 7000000 cm3
c) 86 cm3 = 0,086 dm3
e) 0,3m3 = 300 litrów
b) 12 dm3 = 0,012 m3
d) 6 litrów = 6000 cm3
f) 0,03 litra = 30000 mm3