Odpowiedzi

2011-07-19T20:55:15+02:00

a]

α=60⁰

d₁=8cm

½d₁=4cm

d₂=krótsza przekatna

½d²=x

d₁ dzieli α na 2 katy po 30⁰

a=bok rombu

cos 30⁰=4/a

√3/2=4/a

a√3=2×4

a=8/√3=8√3/3

pole=a² sinα=(8√3/3)²×√3/2=192√3/18=32√3/3=10⅔√3cm²

b]

d₂=8cm

kąt ostry ma 60⁰, czyli rozwarty ma 180-60=120⁰

krótsza przekatna dzieli kat 120 na 2 po 60⁰, czyli dzieli romb na 2 trójkąty równoboczne, więc bok rombu a=8cm

pole=a² sin 60⁰=8²×√3/2=32√3cm²

20 4 20