Przetłumacz na polski :


-The Summer Palace is located just outside Beijiny in China.

-The Palace was used by the emperors and empresses.

-Its designs.

-The Summer Palace is so well-preserved that visitors can still enjoy its beautiful features today.

Dziekujeeeee ! ;)

3

Odpowiedzi

2009-11-12T17:34:22+01:00
Letni Pałac jest rozmieszczany po prostu (dopiero co) poza (zewnątrz; zewnętrzny) Beijiny w Chinach.

Pałac był używany przez imperatorów i *empresses*.

Swoje projekty.

Letni Pałac jest tak (więc) zachowywany dobrze co (żeby; który) goście wciąż może cieszyć się swoimi pięknymi cechami dziś.
2009-11-12T17:40:23+01:00
-Letni Pałac jest położony właśnie na zewnętrzny Beijiny w Chinach.(nie wiem co to jest Beijiny)
-Pałac był używany przez cesarzy i cesarzowe.
-To są projekty
-Letni Pałac jest tak dobrze zachowany, że dzisiaj goście moge sie ucieszyć jego pięknymi cechami
2009-11-12T17:56:04+01:00
- Letni Pałac jest mieszkany tylko na zewnątrz Beijiny w Chinach.

- Pałac został użyty przez imperatorów i cesarzowe.

-Jego projektowania.

- Letni Pałac jest tak dobrze - zachowałeś, że goście mogą nadal ucieszyć się jego pięknymi cechami dzisiaj.