6 Niektóre ze zjawisk związanych z oddziaływaniem między cząsteczkami wykorzystują też zwierzęta.
Poniżej przedstawiono trzy zdjęcia zwierząt z krótkim opisem.
Napisz, jakie zjawiska wykorzystują te zwierzęta. Użyj słów i zwrotów: małe, duże, siły spójności, między, siły przylegania, napięcie powierzchniowe.

a)Pióra kaczki są nasiąknięte tłuszczem. Woda nie dostaje się pomiędzy pióra, ale z nich spływa (rysunek kaczka na wodzie)

b)Charakterystyczną cechą gekonów jest umiejętność wspinania się po pionowych, gładkich powierzchniach. Jest to możliwe dzięki przylgom znajdującym się na jego odnóżach (rysunek gekon)

c)Nartnik potrafi nie tylko utrzymać się na wodzie, ale również po niej biegać. Jest to możliwe dzięki jego nietypowym odnóżom, które pokryte są specjalnymi włoskami. (rysunek nartnik)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:37:25+01:00
Kaczka wykorzystuje siły spójności cząsteczek wody.
Gekony wykorzystują duże siły przylegania miedzy jego odnóżami, a powierzchnią.
Nartniki wykorzystują małe napięcie powierzchniowe.
21 3 21