Odpowiedzi

2013-05-02T18:24:12+02:00

Człowiek renasansu: ( np. Jan Kochanowski)

- człowiek wykształcony, znający języki klasyczne: łacinę i grekę ( poznawał dzieła antyczne w orginale),

- wnikliwie poznawał fizyczną i duchową naturę ludzką,

- cieszył się życiem: chętnie obcował z przyrodą, bawił się w gronie przyjaciół, interesował się śpiewem, tańcem dworskim, muzykowaniem.

 

Pozdrawiam

2 5 2