Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prostego, którego krawędź boczna ma 20 cm, a podstawa jest rombem o przekątnych 12 cm i 16 cm. Odpowiedź do tego zadania to 992 cm do kwadratu Potrzebuję to na jutro czyli dzisiaj musisz napisać mi odp. dzięki:!

2

Odpowiedzi

2009-05-05T19:27:02+02:00
wyraża się wzorem ; pc=2Pp + pb(suma pól ścian bocznych)


musimy znaleźć "a" żeby obliczyć pole jednej ściany bocznej o wysokości h=20 cm , a jest bokiem rombu, romb zas ma wszystkie boki równie a przekątne dzielą go na 4 trójkąty o kątach 90 stopni 45 i 45 czyli żeby obliczyć a musimy wykozystac twierdzenie Pitagorasa
czyli 8²+6²=a² ; 64+36=a² ; a²=100 ; a=√100 ; a=10

to mamy h=20 cm
a=10cm

pc=2Pp +Pb

pc=[(12x16):2]x2 + 4x(10x20)
pc= [96]x2 + 4x200
pc=192cm + 800cm²
pc=992cm²


to liczymy;p
:P proszem:****
Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-05T19:51:04+02:00
Pc=?
d1=12cm
d2=16cm
a=20cm
b=?
H=?
narysuj ten graniastosłup i narysuj przekątne rombu one przecinają się i tworzą tam kąt 90 stopni i te przekątne dzielą się na pół, czyli na 8 i na 6 i jak to masz to możesz obliczyć b.
6kwadrat + 8kwadrat=bkwadrat
bkwadrat = 100
b = pierwiastek ze 100
b = 10[cm]
Ptrójkąta prostokątnego = 0,5 * 8 * 6
Ptrójkąta prostokątnego = 24[cm]
Ppodstawy = 24 * 4
Ppodstawy = 96 [cm] do kwadratu
Hsciany bocznej = 44,8 cm
Pściany bocznej = 0,5 * 10 * 44,8
Pściany bocznej = 224[cm]
Pcałkowite = 96 + 224 * 4
Pcałkowite = 992[cm] do kwadratu
1 5 1