Odbudowanie Polski w jej granicach historycznych w roku 1772 nie jest bodaj mozliwe dzisiaj i nie daloby bardzo silnego państwa. Podstawą siły Polski jest obszar, na którym masa ludności mówi po polsku, jest świadoma narodowości polskiej i przywiązana do polskiej sprawy. Ten obszar nie zamyka się w granicah Polski z 1772 roku. Są ziemie polskie w Niemczech i Austrii, które nie należaly do Polski w czasie rozbiorów, ale na których masa ludności mówila po polsku, jest polska w swoich myślach i uczuciach.

Na podstawie tego tekstu odpowiedz na pytania:
1. Dlaczego Dmowski nie chcial odbudowy Polski w jej przedrozbiorowych granicach? Z których ziem rezygnował? które chciał połączyc?
2. Jak rozumiał pojęcie silnego państwa?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:48:44+01:00
1. Ponieważ ludność powstałego państwa nie mówiłaby jednym językiem. Byłaby zbitkiem różnych narodowości, a to w rezultacie nie dałoby silnego państwa.
2. Silne państwo wg Dmowskiego to takie, w którym jest jednolity język, kultura i ludność.