1) Krzysztof kupił x kg gruszek i y kg cytryn. Cena gruszek wynosi a zł za 1 kg cena 1 kg cytryn byl niższa o 1 zł od ceny 1kg gruszek. Ile krzysztof zaplacił za owoce ?

2)Obwód prostąkąta równa sie p (cm). Jeden z boków prostokata o wymiarach a metrów na b metrów. Za pomocą a oraz p wyraż w centymetrach długośc drugiego boku prostokąta.

3)Roztwór waży a kilogramów i zawiera 40% soli. W roztworze tym rozpuszczamy jeszce b kilogramow soli. Ile procent będzie znanowiła sol w nowym roztworze ?

1

Odpowiedzi

2009-11-12T18:06:42+01:00
ZADANIE 1.
X × a = Y × (a + 1) → (jeżeli cenę cytryn zwiększymy o 1zł/kg to będzie ona równa cenie gruszek)

Rozwiązanie:
X × a = Y × (a + 1)
aX = aY + Y
a(X - Y) = Y
a = Y/(X - Y) [zł]

ZADANIE 2.
2a + 2b = p
2b = p - 2a /:2
b = (p - 2a):2

ZADANIE 3.
Aby otrzymać moc otrzymanego roztworu w % należy podzielić masę rozpuszczonej soli przez masę całkowitą otrzymanego roztworu i wynik pomnożyć przez 100%.

Rozwiązanie:
ms - masa soli
mr - masa roztworu

ms = 0,4a + b
mr = a + b

(ms/mr) × 100% = (0,4a + b)/(a + b) × 100%