Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:55:45+01:00
1.Wyznawca buddyzmu (Buddysta)
2.Syn Boży(JezUs)
3.Inaczej Kościół (Dom Boży)
4.Buddha Dhamma-inaczej buddyzm (Nauka PrzebuDzonego)
5.Do jakiej religii zalicza się buddyzm (nieteistYcznych)
6.Pierwszy sakrament(ChrZest)
7.Przyjmujemy ją Mszy św.(KoMunia)
1 5 1
2009-11-12T18:16:22+01:00
1 Buddyzm
2 pUstość
3 Duhkha
4 Dharmiczne
5 medYtacja
6 sZeść
7 saMsara

1 Jak sie nazywają religie wiążące się z dharmą. Zaliczamy do nich: hinduizm, buddyzm, dźinizm, sikhizm oraz adźiwików.
2 Co jest Podstawą wszelkiego istnienia według buddyzmu
3 Jak sie nazywa buddyjski termin pochodzący z sanskrytu oznaczający cierpienie.
4 Inna nazwa to sanskr
5Głównym zadaniem buddystów jest transformacja swojego umysłu, a co jest jest głównym środkiem ku temu celowi?
6 Ile w buddyzmie jest krain podobnych narodzin
7 Jak sie nazwywa nieskonczona wedrówka według buddyzmu

Trochę trudna o buddyzmie w całości
3 5 3