Odpowiedzi

2013-07-22T12:44:37+02:00

5.

2a+2b=12/:2

a+b=6

b=6-a

Niech a=x

a)

y=x(6-x)

b)

max y=9 dla x=3,

stada=b=3.

Najwieksze pole ma kwadrat o boku 3.

6.

a)

f(x)=1/x   D=R\{0}

b)

f(1)=1

f(1/2)=2

f(-3/2)=-2/3

c)

y=1/3 dla x=3

y=3/4 dla x=4/3

y=2 dla x=1/2

y=1 dla x=1

y=4/3 dla x=3/4

y=1/10 dla x=10

y=1/10000 dla x=10000

7.

a)

y>0 dla x>0

y<0 dla x<0

b)

f(4)=4/4=1

f(-8)=-4/8=-1/2

8.

y - cena jednego cukierka

x - ilosc kupionych cukierkow

yx=10

y=10/x

 

2013-07-22T13:15:04+02:00

5.

a = x   - jeden bok prostokąta

b   - drugi bok prostokąta

 

Obw = 2(x + b) = 12

2(x + b) = 12   /:2

x + b = 6

b = 6 - x

 

a)

y = a*b 

y = x(6 - x)

 

b)

y max = 9   dla x = 3

a = 3

Największe pole ma kwadrat o boku 3.

 

6.

a)

f(x) = 1/x

 x ≠ 0

D = R \ {0}

b)

f(1) = 1

f(1/2) = 1/(1/2) = 2

f(-3/2) = 1/-3/2) = -2/3

c)

y= 1/3   dla x = 3

y = 3/4   dla x = 4/3

y = 2   dla x = 1/2

y = 1   dla x = 1

y = 1⅓   dla x = 3/4

y = 0,1   dla x = 10

y = 0,0001   dla x = 1000

 

7.

y = 4/x

a)

y > 0   dla x > 0

y < 0   dla x < 0

b)

f(4) = 4/4 = 1

f(-8) = 4/(-8) = -1/2

 

8.

x  - liczba cukierków

y  - cena 1 cukierka

 

y * x = 10   /:x

y = 10/x