Odpowiedzi

2009-11-12T18:06:43+01:00
1.-oddychanie tlenowe : Wstępem do oddychania jest wymiana gazowa. W trakcie tego procesu organizm pobiera tlen i wydala dwutlenek węgla oraz wodę. Uwalnia się też energia. Przemiany te nazywamy wewnętrzokomówkowym.
-oddychanie beztlenowe: W środowisku, w którym brakuje tlenu, zachodzi oddychanie beztlenowe czyli fermentacja. Polega to na rozkładzie cukrów.

2.W powietrzu wydychanym jest para wodna uwalnia się ona w oddychaniu wewnątrzkomórkowym (jednym ze zbędnych produktów oddychania komórkowego poza CO2 jest woda), woda która powstaje w tym procesie jest razem z dwutlenkiem węgla usuwana przez układ oddechowy w wymianie gazowej w postaci pary wodnej.

3.fotosynteza: Jest to proces w którym dwutlenek węgla i wody przy udziale energii słonecznej (wytwarzana jest glukoza). Taki proces może przebiegać w komórkach zawierających chloroplasty. Chloroplasty zawierają chlorofil, który pochłania światło .

4 4 4
2009-11-12T21:48:00+01:00
Fotosynteza- to proces w którym dwutlenek węgla i wody przy udziale energii słonecznej (wytwarzana jest glukoza). Taki proces może przebiegać w komórkach zawierających chloroplasty. Chloroplasty zawierają chlorofil, który pochłania światło


1.Oddychanie tlenowe - w tym procesie organizm pobiera tlen i wydala dwutlenek węgla oraz wodę. Uwalnia się też energia. Przemiany te nazywamy wewnętrzokomórkowym.


Oddychanie beztlenowe– jest to jeden ze sposobów uzyskiwania energii użytecznej metabolicznie, oddychania komórkowego, w którym utleniane są związki organiczne, a akceptorem elektronów są związków nieorganicznych takie jak siarczany, azotany i inne. Przeniesienie elektronów na związki nieorganiczne prowadzi, tak jak w oddychaniu tlenowym, do wytworzenia gradientu elektrochemicznego, wykorzystywanego następnie do syntezy ATP
Reakcja oddychania

C6H12O6 => H2O + CO2 + energia w ATP
7 5 7