Odpowiedzi

2009-11-12T17:57:41+01:00
Upadek znaczenia rycerstwa
zmniejszenie autoryteu kościoła
ożywienie kontaktów polski z innymi krajami
wyższy poziom wykształcenia
2009-11-12T18:01:14+01:00
Ponieważ w 16w. wynaleziono dużo wynalazków. I odnaleziono dużo rzeczy
2009-11-12T18:15:42+01:00
XVI w jest uznawany za poczatek dziejów nowożytnych ponieważ wtedy zaczeły się reformacje oraz powstawanie nowych religi takich jak :
Luteranizm- 1517 rok-wystąpienie Marcina Lutra (95 tez przeciwko odpustom-początek reformacji) Dzięki temu ludnośc zaczeła wyznawać poglądy Lutra i narodził się luteranizm
Anabaptyzm-zapoczątkowany przez Tomasza Munzer

(głosił konieczność przyjmowania chrztu

w wieku dorosłym)
Zwinglianizm-zapoczątkował go Ulrich Zwingli

(1522 r. reformy w Kościele; jedynym źródłem wiary Pismo Święte)
Kalwinizmzapoczątkowany przez Jana Kalwina

(1536 r. Wyłożył swoją doktrynę-Bóg podzielił ludzi na wybranych i potępionych)
Anglikanizm-Król Henryk VIII (akt supremacji w 1534 r., -zerwanie z Rzymem, król Anglii Henryk VIII został głową Kościoła
Dzięki tym religiom dokonały się licze wojny religijne .Dlatego XVI wiek uważamy za początek czasów nowożytnych.