Odpowiedzi

2009-11-12T17:50:14+01:00
Rzecznik praw obywtelskich-Dr Janusz Kochanowski
Rzecznik praw dziecka-Marek Michalak

I WYDZIAŁ CYWILNY
II WYDZIAŁ KARNY
SEKCJA WYKONYWANIA ORZECZEŃ I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH
III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
IV WYDZIAŁ PRACY
V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ
1 5 1
2009-11-12T17:53:50+01:00
1. Rzecznik Praw Obywatelskich: Janusz Kochanowski;
Rzecznik Praw Dziecka: Marek Michalak
Prezes ....: Jacek Jezierski
2. nadzwyczajny środek zaskarżenia od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie
3. W sądzie w Kozienicach są:
- WYDZIAŁ CYWILNY
- karny
- SEKCJA WYKONYWANIA ORZECZEŃ I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH
- WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
- WYDZIAŁ PRACY
- WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
- ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

;)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T19:22:14+01:00
1. Rzecznik Praw Obywatelskich: Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Dziecka: Marek Michalak
Prezes NIK: Jacek Jezierski
2. KASACJA-nadzwyczajny środek zaskarżenia od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie
3. W sądzie w Kozienicach są:
- WYDZIAŁ CYWILNY
- KARNY
- SEKCJA WYKONYWANIA ORZECZEŃ I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH
- WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
- WYDZIAŁ PRACY
- WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
- ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ
2 4 2