Odpowiedzi

2009-11-12T18:19:56+01:00
Przejrzystość wody warunkuje określone rozmieszczenie glonów w zbiornikach wodnych, gdyż zależy ono od dostępności światła. Promienie przechodząc przez kolejne warstwy wody ulegają stopniowemu pochłanianiu. W warstwach powierzchniowych skład spektralny światła jest podobny jak na zewnątrz wody, a światło docierające głębiej jest uboższe w promienie czerwone i niebieskie, a te najsilniej absorbują chlorofile. Dlatego glony zielone, jak zielenice i bruzdnice, które do fotosyntezy wykorzystują światło czerwone mogą żyć tylko w powierzchniowych warstwach wód. Z kolei glony, mające duże ilości dodatkowych barwników, np. brązową fikoksantynę, jak brunatnice, mogą asymilować słabiej absorbowane przez wodę światło niebiesko-żółte. Dzięki czemu schodzą na głębokość do ok. 15 m. Na głębokościach ok. 50 m. żyją wyłącznie Krasnorosty, które dzięki fikobilinom (barwniki) absorbują promienie niebiesko-zielone.

Pionowe rozmieszczenie glonów w zbiornikach wodnych dla życia innych organizmów ma znaczenie, gdyż morskie zarośla tworzone przez duże glony jak np. brunatnice, zielenice, krasnorosty to środowisko życia wielu zwierząt wodnych, naturalne schronienie, miejsce tarła ryb, a obumarłe szczątki tych glonów są podstawą wyżywienia saprofitów (organizmów rozkładających martwą materię organiczną na proste związki nieorganiczne). Krasnorosty biorą dodatkowo udział w tworzeniu rafy koralowej.

Starałam się w miarę krótko i zrozumiale to objaśnić. Nie wiem na jakim poziomie informacji potrzebujesz, więc w razie czego po prostu wykreśl nazwy barwników i tyle;) Mam nadzieję, że pomogłam.
15 3 15