Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:52:52+01:00
Polska zginęla na 123 lata
Rozbiory Polski – okres w dziejach Polski w latach 1772-1795, kiedy I Rzeczpospolita była zmuszana przez Rosję, Królestwo Pruskie i Austrię do dokonania na ich rzecz cesji części swojego terytorium.
Ostatniego rozbioru dokonano w 1795 roku
W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy. Pomimo licznych powstań, nie udało się doprowadzić do odzyskania niepodległości. Dopiero światowy konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się szansą na niepodległość. W I wojnie światowej Rosja stanęła naprzeciw sojuszu Niemiec i Austro-Węgier. W rezultacie również na ziemiach Polski wytworzyły się stronnictwa prorosyjskie i proaustriackie.
3 5 3
2009-11-12T17:55:12+01:00
Na ile lat Polska zginęła z mapy Europy?
Polska zginęła z mapy Europy na 123 lata.
Co to są rozbiory Polski?
Rozbiory to podział terenu wczęniej należącego do Polski na trzech sąsiadów - Rosję, Prusy i Austrię.
W którym roku był ostatni rozbiór Polski?
Ostatni rozbiór Polski odbył się w 1795 roku
W jaki sposób udało się Polakom odzyskać niepodległość?
Polakom udało sie odzyskać niepodległość poniewaz prowadzili dobrą politykę. W 1916 roku Józef Piłsudski przejął władzę wojskową w Polsce a trzy dni później całą władzę.
1 5 1