zadanie 1

oblicz długość okręgu i pole koła

a) o promieniu r = 2,5 cm b) o średnicy d = 2 cm 4 mm


zadanie 2

Obwód koła wynosi 14Л cm.Oblicz pole tego koła,przyjmując Л= dwadzieścia dwa w liczniku i 7 w mianowniku - ułamek zwykłyZadanie 3

Z koła o średnicy 14 cm wycięto koło o tym samym środku i promieniu 3 cm.Oblicz pole powstałego pierścienia,przyjmując Л=3,14

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:59:18+01:00
1.a) l=2r
r=2,5cm
π=3,14
l=2*2,5cm=5cm

P=r kwadrat
r=2,5cm
P=(2,5cm)kwadrat=6,25cm kwadratowych.

b)d=2cm 4mm=r=1cm 2mm
l=2r
r=1cm 2mm
l=2*1cm 2mm=2cm 4mm

P=(1cm 2mm)kwadrat=1cm 44 mm kwadratowe.


2.
Ob=2πr
14π=2πr÷2
r=7cm
P=πrkwadrat
P=22/7 * (7cm)kwadrat= 154cm kwadratowe.
1 2 1
2009-11-12T18:00:09+01:00
A)
l=2πr
r=2,5cm
l=2π∧2,5cm
l=5πcm

b)
P=πr² d=2,4cm
P=π∧(1,2)²=1,44π
r=1,2cm

2...
1 2 1
2009-11-12T18:02:34+01:00
Zad.1

a.) r = 2,5cm
l = 2 * π * r = 2 * 2,5cm * π = 5π ≈15,7 cm
P = π * r² = (2,5cm)² * π = 6,25 cm² * π ≈ 19,63cm²

odp: Obwód wynosi 15,7 cm a pole 19,63cm².

b.) d = 2cm 4 mm = 2,4cm
r = 2,4cm : 2 = 1,2cm
l = 2 * π * r = 2 * 1,2cm * π = 2,4cm *π ≈ 7,54cm
P = π * r² = (1,2cm)² * π = 1,44cm² * π ≈ 4,52cm²

odp: Obwód wynosi 7,54cm a pole 4,52cm²

zad.2

2 * π * r =14π cm
r = 7cm

P = π * (7cm)² = 49cm² * π = 49cm² * 22/7 = 154cm²

odp: pole wynosi 154 cm².