Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:59:18+01:00
Nie napisałaś w jakim języku programowania, dlatego podaję kod w c++

#include<iostream>
#include<cstdio>
using namespace std;
main()
{
int a,b,suma;
cin>>a;
cin>>b;
suma = a + b;
cout<<suma<<endl;

getchar(); getchar();

return 0;
}


A tak wyglądałby ten kod w Pascalu (Free)

program sum;
uses crt;
var a, b, suma:integer;

begin
readln(a);
readln(b);
suma = a+b;
writeln(suma);
readkey;
end.
2009-11-12T19:13:38+01:00
Uses crt;
var
integer a,b,s;
clrscr;
begin
writeln('podaj dwie liczby po każdej wciśnij enter');
readln(a);
readln(b);
writeln('suma tych liczb wynosi: ',s=a+b);
readln;
END.
1 5 1