Napisz opowiadanie o jakims obiekcie architektonicznym(zabytkowym)(podpiszcie go co to jest za obiekt) np. zamek, katedra, kosciol, muzeum na podstawie pytan:
1. When and where was it built?
2. What is it made of?
3. What is it like from the outside?
4. What is it like on/from the inside?
5. Do you know the building?
6. What do you like aboult it?

Wykorzystaj niektore z tych slowek: very good, strange, nice, new , interesting, tall, big, bizarre, fascinating, towering, impressive, gigantic, beautiful, modern day, colourful, cream-coloured, quiet

1

Odpowiedzi

2009-11-13T14:13:45+01:00
1.Ratusz w Lubinie - pierwszy ratusz powstał na przełomie XIV i XV wieku. Spłonął w czasie pożaru w 1757 roku. Odbudowany w stylu barokowym w 1768 roku. W latach pięćdziesiątych XX wieku przebudowany.
3.na ratuszu istnieje duży zegar. ratusz ma kremowy kolor. ma bardzo duże okna. 4. wewnątrz istnieją biura i ogromna księgarnia. pod ratuszem został umieszczony bar.6 w tym budynku bardzo mi się podoba jego umieszczenie znajduje się na środku miasta. obok imponującej galerii.1. Town hall in Lubin - the first town hall was at the turn of the fourteenth and fifteenth centuries. Burned in a fire in 1757. Rebuilt in Baroque style in 1768. In the fifties of the twentieth century reconstructions. 3.na hall there is a large clock. City Hall has a creamy color. has very large windows. 4. inside, there are offices and a large bookstore. the hall was placed bar.6 in this very building, I like his place is in the middle of the city. next to an impressive gallery.na więcej nie znalem odpowiedzi ...