Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:55:45+01:00
Zad 6.
a)α=360/8=45°
β=180-360/8=180-45=135°

b)α=360/5=72°
β=180-360/5=180-72=108°

c)α=360/9=40°
β=180-360/9=180-40=140°

Zad 7.
Wzór na miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego:
a)180-360/n=160°
180-160=360/n
20=360/n /*n
20n=360 /:20
n=18
lub
180-160=20
360:20=18
więc 18, 18-kąt foremny

b) 180-170=10
360:10=36
istnieje, 36-kąt foremny


Zad 8.
a = 20 cm
α = 45°
r =? promień okręgu wpisanego w romb

Promień okręgu wpisanego w romb r = ½*h
h= przyprostokątna leżąca naprzeciw kąta 45°
a- przeciwprostokątna
h/a = sin 45°
h = a*sin 45°
h = 20*√2/2 =10√2 cm

promień okręgu wpisanego w romb
r = ½*h
r = ½*10√2 cm
r = 5√2 cm

Odp. Promień okręgu wpisanego w romb wynosi r = 5√2 cm