Odpowiedzi

2009-11-12T17:54:05+01:00
Literatura to wszystkie "sensowne twory słowne" (jak to ujęła Stefania Skwarczyńska), czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym.

Literaturę piękną dzieli się zwykle na trzy rodzaje literackie według tradycji, uzupełnianej później, Poetyki Arystotelesa: epikę (zarówno w poezji, jak i w prozie), lirykę i dramat. Do gatunków epickich zaliczamy: opowiadanie, nowelę, bajkę, balladę, powieść, legendę, baśń. Do gatunków lirycznych zaliczamy: satyrę, hymn, odę, pieśń, sonet, fraszkę, elegię, tren. Do gatunków dramatycznych zaliczamy: tragedię, komedię, dramat właściwy.

Stosuje się też podział na epoki (jak barok, renesans, romantyzm) i style literackie, co nie zawsze się sprawdza w przypadku literatury niezachodniej.
2009-11-12T20:39:36+01:00
Kompozycja dynamiczna - to taka w której występuje przewaga elementów ukośnych (one w plastyce są przestrzegane jako ruchome) . Przykładem tej kompozycji jest konstruktywizm.