Odpowiedzi

2009-11-12T18:05:35+01:00
Wszystkiego nie pamietam,ale część Ci powiem :)
A więc tak:
DNA:
liczna nici - 2
zasady azotowe: - adenina,cytozyna,guanina,tymina
cukier- deoksyryboza
l. n. -
m. wyst. - zboże(komórki)
funkcja:
Opisuje budowę materiału genetycznego
RNA:
liczba nici - 1
zasady azotowe:brak
cukier: ryboza
l. n -
m wyst. - komórki jajowe,plemnik
funkcja:
- przenosi informację o kolejności aminokwasów z jądra do cytoplazmy,
- dostarcza aminokwasy do miejsca syntezy białek,
pzdr.
3 5 3
2009-11-12T19:01:24+01:00
DNA:
- jest z dwóch nici spiralnie ze sobą skręconych
-zasady azotowe:adenina,tymina, guanina, cytozyna
-cukier 5 C dezoksyryboza
- kilkadziesiąt tys. par nukleotydów
-w mitochondriach, chloroplastach w jądrze komórkowym
-służy przekazywaniu informacji genetycznej (genów)
komórka i organizmom potomnym, kieruje synteza białek w
organizmie miedzy innymi białek enzymatycznych a dzięki temu
kieruje wszystkimi procesami zachodzącymi w organizmie
RNA:
- jest zbudowana z jednej nici
- zasady azotowe: adenina, uracyl, guanina,cytozyna
- cukier ryboza
-od kilkudziesięciu do kilkudziesięciu tys. nukleotydów
-w jądrze kom. cytoplazmie, chloroplastach, rybosomach
-
2 5 2