NARODZINY KULTURY I CYWILIZACJI.
1.Wymień cztery państwa obecnie istniejące na obszarze, na którym ponad 5000 lat temu powstały pierwsze ludzkie cywilizacje.
2.Wyjaśnij pojęcie rekonstrukcja w odniesienie do zagadnień związanych z zainteresowaniem przedmiotu wiedza o kulturze.
3.Napisz krótko, jakiej najczęściej tematyki dotyczyły spisywane na papirusie teksty starożytnych Egipcjan.
4.Podając odpowiednie przykłady uzasadnij tezę, że z dorobku starożytnych Greków i Rzymian korzystamy do dnia dzisiejszego.
5.Wyjaśnij w kilku zdaniach, jak i kiedy powstała kultura hellenistyczna.
6.Wymień trzy tytuły znanych Ci filmów, które opowiadają o dziejach starożytnych.
7.Wyjaśnij znaczenie terminu amfora.
8.Wyjaśnij znaczenie terminu ikonografia.
9.Obok nazwisk artystów wpisz dziedziny sztuki i kultury, które były związane z ich działalnością: Duris, Herodot, Witruwiusz, Marek Aureliusz.

2

Odpowiedzi

2009-11-13T10:24:01+01:00
1. egipt, chiny, indie
2. nie znam
wszystkich ci nie rozwiąże bo tego nie mieliśmy jeszcze ale niektóre mogę
3. o faraonie, o bogach
4. w rzymie powstawały kanały teraz również mamy kanały odprowadzające ścieki i nieczystośći
5. okres trzech stuleci w historii regionu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu, którego początek wyznacza zgon Aleksandra Macedońskiego w 323 roku p.n.e., a koniec podbicie Egiptu przez Rzymian w 30 roku p.n.e..
6. troja, asterix i obelix
7. wysokie smukłe naczynie gliniane, podobne do wazy czy do dzbanku
8. dziedzina badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i interpretacja elementów treściowych i symbolicznych w dziełach sztuki.
9. nie wiem
tyle co wiedziałam to pomogłam
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T14:15:37+01:00
1. Grecja, Indie, Chiny, Egipt.
2. Rekonstrukcja - np. w architekturze odtwarzamy zniszczony zabytek, budynek, na podstawie zachowanych planów, szkiców itp.
3. Na papirusie zapisywano np. Księgę Umarłych, dokumenty gospodarcze, relacje, prace matematyczne.
4. W Grecji powstała demokracja, która jak dotąd jest najlepszym ustrojem. Rzymianie wymyślili system akweduktów, kanalizacji, na którym bazujemy do dzisiaj.
5. Po podbojach Aleksandra Macedońskiego na tereny Wschodu dotarły nie tylko greckie wpływy polityczne, ale przede wszystkim grecka cywilizacja i kultura. Okres hellenistyczny rozpoczął się po śmierci Aleksandra Macedońskiego i trwał aż do podboju Egiptu przez Rzym. W tym okresie grecka religia wchłonęła wiele elementów orientalnych i została wzbogacona magią i astrologią. Nadal jednak dominującą rolę odgrywał grecki język i zwyczaje, a za człowieka kulturalnego uznawano tylko tego, kto mówił po grecku i przestrzegał greckich obyczajów.
Największymi ośrodkami kultury hellenistycznej były: Aleksandria, Pergamon, Milet, Efez, Antiochia, Ateny, Syrakuzy.
6. "Faraon" Kawalerowicza, "Gladiator" Scott'a, "Troja" Petersena, "Alexander" Stona.
7. Amfora, w starożytnej Grecji naczynie ceramiczne z dwoma pionowymi uchwytami, często zdobione dekoracją geometryczną lub figuralną. Amfora służyła do przechowywania płynów (wina, oliwy) oraz jako miara płynów.
8. Ikonografia:
1) nauka pomocnicza historii sztuki odczytująca treść pojęciową opisanych i rozpoznanych stałych tematów, symboli, atrybutów, alegorii.
2) zbiór fotografii, rycin, planów, projektów itp. dokumentujących dany temat, miejsce lub osobę
9.
Duris - grecki malarz waz i garncarz
Herodot - grecki historyk; jego dziełem jest 9-tomowa relacja z wojen perskich, opisująca także historię Persji i Egiptu pt.: "Dzieje".
Witruwiusz - rzymski architekt
Marek Aureliusz - cesarz rzymski, filozof, pisarz
1 5 1