Zad 1

Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku doszło do podpisania traktatu między
Niemcami a Polską. Jego sygnatariuszami byli:
a. Lech Wałęsa i Helmut Kohl
b. Aleksander Kwaśniewski i Gerhard Schroeder
c. Tadeusz Mazowiecki i Hans D. Genscher
d. Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl

Zad 2

Jaka była pierwsza umowa międzynarodowa
podpisana przez Tadeusza Mazowieckiego (czyli można powiedzieć przez jago rząd)?
a. umowa o współpracy z NATO
b. umowa o współpracy z Europejską Wspólnotą Gospodarczą
c. traktat pokojowy z Niemcami
d. umowa o stowarzyszeniu z Unią Europejską

Zad 3

Wysłuchaj wykładu dr A.Dudka (znajdziesz go na stronie Fundacji -
http://www.fww.org.pl/polski/index.htm ). Czy według wykładowcy Kościół był obecny
w procesie prowadzącym do rozmów Okrągłego Stołu?
a. nie, kościół był przeciwny rozmowom okrągłego stołu
b. nie był przeciwny, ale nie chciał się mieszać w nie swoje sprawy
c. Kościół był obecny w rozmowach, ale pełnił rolę biernego obserwatora
d. nie tylko był obecny, ale też pełnił rolę pośrednika pomiędzy stronami

Zad 4

Na podstawie tego samego wykładu odpowiedz na pytania jakie - według wykładowcy -
były najważniejsze wydarzenia w procesie upadku komunizmu:
a. śmierć wujaszka Joe
b. wizyta Jana Pawła II w 1979 roku
c. wstąpienie Polski do NATO
d. podpisanie układu pokojowego w Rydze.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-12T18:18:27+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T18:28:20+01:00
2009-11-12T19:49:22+01:00
Zadanie 1)
prawidłowa odpowiedź to:
a. Lech Wałęsa i Helmut Kohl