Odpowiedzi

2009-11-12T18:14:24+01:00
Reformy:
- podzielił państwo na Gubernię i prowincje,
- na miejsce Dumy Bajorskiej utworzył Kolegium Rządzące oraz 9 ministerstw,
- zlikwidował urząd Patriarchy tworząc Świętobliwy Synod na czele, którego sam stanął,
- zniósł kare tortur,
- ograniczył rolę kościoła,
- założył pierwszą drukarnię i zaczął wydawać gazety,
2009-11-12T18:15:34+01:00
1. Bojarzy zostali przymuszeni do skrócenia szat i ogolenia bród, w ogóle brody mogli nosić tylko duchowni, chłopi i kupcy, ci ostatni za specjalną opłatą.
2. Zaprowadzono naukę tańców zachodnich, wprowadzono palenie tytoniu itp.
3. Piotr I zreformował armię, przez coroczny obowiązkowy pobór do służby stałej w regularnej armii.
4. Przy pułkach gwardyjskich utworzył szkoły kadetów, gdzie młodzi szlachcice zdobywali szlify oficerskie
5. Wprowadził nowy podział administracyjny, dzieląc kraj na gubernie, prowincje i dystrykty, a także zmiany w systemie zarządzania miastami, tworząc magistraty z burmistrzami na czele.
6. Zbudował nową stolicę - Sankt Petersburg.