Odpowiedzi

2009-11-12T18:18:35+01:00
N₂O₅ + H₂O → 2HNO
Z jednej cząst tlenku azotu i jedenj cz. wody powstają 2 cząst kwasu.
My mamy 1 cząst tlwnku i 5 cząst wody, więc powstaną 2 czast kwasu i zostaną 4 cząst. wody.

masa molowa kwasu = 63 g/mol
masa molowa wody = 18 g/mol
masa substancji - 2*63g = 126 g
masa wody - 4*18g = 72g
masa roztworu - 72g + 126g = 198g
stęż procentowe= masa subst* 100%/masa roztworu= 126*100%/198≈63,6%