1)Sprawdzono,że pięcioosobowa rodzina państwa A z Polski tygodniowo wydaje na jedzenie około 120 euro,a sześcioosobowa rodzina państwa B z Czadu-1,2 uero.Ile razy więcej euro przypada tygodniowo na wyżywienie jednej osoby z rodziny A i B ?
2)Kożytając z danych informacji,oblicz,jaką część doby Księżyc był widoczny 5 października 2006 r.
5 października 2006r
Wschód Słóńca 6:51 Wschód Księżyca 17:36
Zachód Słóńca 18:13 Zachód Księżyca 4:06
3)Pewien pisarz zdobył nagrodę za powieść.Przed otrzymaniem nagrody przez rok sprzedano 3 tys. egzemlarzy tej książki,a po uzyskaniu nagrody roczna sprzedaż wzrosła o 50%.Ile egzemplarzy tej książki sprzedano przez rok po zdobyciu nagrody?
4)Na szczyt prowadzą dwa szlaki piesze.Na którym szlaku przewiduje się większą prędkość poruszania i o ile km/h większą?Odpowiedź zapisz w postaci dziesiętnej.
__________________________________
szlak czas dojścia odległóść
__________________________________
czerwony 1,5 h 4 km
__________________________________
niebieski 2,5 h 6,5 km
__________________________________
5)Ile metrów kwadratowych siatki szerokości 1,5 m potrzeba na ogrodzenie placu w kształcie litery L,jeśli dwa najdłuższe prostopadłe boki placu mają długości rowne 50 m i 40 m?
6)Przez 10 lat jedna maszyna popaczkowała 9,8*10do 7 potęgi kg kawy,a druga-1,03*10 do 8 potęgi kg.Która maszyna opaczkowała więcej kawy i o ile paczek,jęsli w każdej jest 25 kg?

2

Odpowiedzi

2009-11-12T18:50:52+01:00
ZADANIE 1.
Rodzina A(Polska) wydaje 120€/5osób = 24€/1osobę
Rodzina B(Czad) wydaje 1,2€/6osób = 0,2€/1osobę

0,2 × X = 24 /:0,2
X = 120

Odpowiedź:
Rodzina "A" z Polski wydaje 120× więcej pieniędzy na wyżywienie jednej osoby w ciągu tygodnia niż rodzina "B" z Czadu.


ZADANIE 2.
Zakładając, że księżyc był widoczny dopiero po zachodzie słońca, to można go było obserwować od godziny 18:13 do godziny 4:06, czyli przez 9 godz i 53 min, a to jest równe 593 min.
Doba ma 24 × 60 min = 1440 min.

(593/1440) × 100% ≈ 41,18%

Odpowiedź: Księżyc był widoczny przez ok. 41% doby.


ZADANIE 3.
3000 + (3000 × 50%) = 4500szt/rok
Odpowiedź: Po zdobyciu nagrody sprzedano 4500 egzemplarzy w ciągu roku.


ZADANIE 4.
Szlak czerwony:
4km/1,5h = 2,6(6) km/h

Szlak niebieski:
6,5km/2,5h = 2,6 km/h

Odpowiedź: Większą prędkość dopuszcza się na szlaku czerwonym i jest ona większa od prędkości na niebieskim o 0,06(6) km/h

ZADANIE 5.
Brakuje danych do rozwiązania - nie wiadomo jak szeroki jest plac.

ZADANIE 6.
1 maszyna: 9,8 × 10⁷ kg
2 maszyna: 1,03 × 10⁸ kg = 10,3 × 10⁷ kg

(10,3 × 10⁷) - (9,8 × 10⁷) = 0,5 × 10⁷ = 5 × 10⁶ kg

5 × 10⁶ = 50 × 10⁵ = 25 × 2 × 10⁵ = 2 × 10⁵ paczek

Odpowiedź:
Więcej kawy popaczkowała 2 maszyna. Popaczkowała 5 × 10⁶ kg więcej od maszyny 1 w ciągu 10 lat, czyli o 2 × 10⁵ paczek.
2009-11-12T18:51:32+01:00
120euro / 5 = 24 euro
1.2 euro / 6 = 0,2 euro
24euro/0,2 euro = 120
odp. 120 razy więcej

2. 24h- 17,36h = 6,64h
6,64h + 4,06h = 10,7h = 11,10h
odp 11godzin i 10 minut :)

3. 3tys. * 50% = 1,5 tys.
3tys. + 1,5 tys. = 4,5 tys.

4. 6,5km/ 2,5h = 2,6km/h szlak niebieski
4km/1,5h = około 2,66 km/h szlak czerowny
2,66 - 2,6 = 0,06 km/h tyle szybciej

5. 1,5m * 50m = 75 m^2
1,5m * 40m = 60m^2
60m^2 + 75m^2 = 135m^2

6. 9,8*10do 7 potęgi = 98000000 kg
1,03*10 do 8 potęgi = 103000000 kg
98000000kg / 25kg = 3920000 paczek
103000000 kg / 25kg = 4120000paczek

4120000 - 3920000 = 200000 tyle paczek więcej

Myślę że dobrze:)