Dany jest prostokąt o bokach a i b. Pole tego prostokąta jest równe 24cm².Dwa równoległe boki tego prostokąta zwiększono o 8cm i otrzymano prostokąt o bokach a+8 i b. Pole prostokąta zwiększyło się o 64cm². Wyznacz długość boków a i b.

;pp

1

Odpowiedzi

2009-11-12T18:28:01+01:00
P= a x b = 24cm²

P2= (a+8) x b= 64 cm²

ab= 24
ab+8b= 64 odejmujemy stronami i mamy

-8b = -40 dobie strony dzielimy przez -8
b=5

podstawiamy do 1-szego równania
a x 5 = 24
a= 24/5
a= 4,8


a= 4,8 cm; b=5cm