Odpowiedzi

2009-05-05T18:53:29+02:00
Przerabiałam to i mam tylko taką notatke na ten temat... (dyktowała nauczycielka)
Znaczenie mejozy:
a) mejoza zachodzi w komórkach macierzystych gamet i zarodników, w jej wyniku powstają gamety i zarodniki o haploidalnej liczbie chromosomów
b) rekombinacja materiału genetycznego zachodzi podczas CROSSING-OVER, w wyniku czego poszczególne osobniki potomne różnią się między sobą


mejoza zachodzi w macierzystych komórkach zarodników oraz gamet i prowadzi do powstania haploidalnych zarodników, plemników i komórek jajowych. na podział ten składają się dwa sprężone ze sobą podziały:
A) podział mejotyczny-redukcyjny
B) podział mitotyczny
4 1 4