Zad.1
Jaka jest rzeczywista odległośc łącząca Lwów z Kijowem jeśli na mapie w skali 1:1 000 000 wynosi ona 60 cm.Oblicz odległośc pomiędzy tymi miastami na mapie w skali 1:3 000 000.

Zad.2
Rzeczywistą odległośc łącząca Wrocław z Krakowem wynosi 225 km.Oblicz odległośc pomiędzy tymu miastami na mapie w skalach: 1: 500 000 oraz 1:300 000.

Z góry thx ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T18:19:09+01:00
Zad 1
1 000 000 cm = 10 km

60×10 km=600km
odległość między miastami wynosi 600km

3 000 000 cm = 30 km

600÷30=20
odległość na mapie wynosi 20 cm

Zad 2
500 000 cm = 5 km

225÷5=45
Odległość na mapie w skali 1:500 000 wynosi 45cm

300 000 cm = 3 km

225÷3=75
Odległość na mapie w skali 1:300 000 wynosi 75cm
2009-11-12T18:20:59+01:00
1) 1cm na mapie-10 km
60 cm-600
odległość wynosi 600 km

1cm na mapie-30 km w terenie
odległość -600 km
na mapie =600/30 = 20 cm na mapie

2) 1cm na mapie-5 km w terenie
odległość-225 km
na mapie = 225/5 =45 cm na mapie

1cm na mapie -3 km w terenie
odległość -225 km
na mapie = 225/3 =75 cm na mapie
1 3 1