Funkcja określona jest następująco : Każdej liczbie rzeczywistej dodatniej przyporządkujemy odwrotnośc tej liczby.
a) podaj wzór tej funkcji
b)oblicz wartość tej funkcji dla kilku wybranych argumentów.
c) dla jakich argumentów wartości funkcji wynoszą : 1/3 , 3/4 ,2 ,1 ,1 i 1/3,
jedna dziesiąta i jedna dziesięciotysięczna.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T12:15:27+01:00
6.a f(x)=1/x
b)f(-1)=-1
f(2)=1/2
f(-2)=-1/2
f(1/2)=2
c)1/x=1/3
x=3

1/x=3/4
3x=4
x=4/3

1/x=2
x=1/2

1/x=1
x=1

1/x=4/3
x=3/4

1/x=0,1
x=10

1/x=0,0001
x=10000

2 3 2