5 łatwych pytań żeby sprawdzić jak sobie radzicie z Matmy:
1.Chcesz narysować linię Równoległą masz kartkę,1 ołówek,1 ekierkę i 1 linijkę.
pytanie:Jak zrobić linię Równoległą tak żeby wykorzystać wszystkie przedmioty jakie wymieniłem?
2.Jak narysować prostopadłą wykorzystując tylko kartkę,ekierkę i ołówek.
P.S:Napisz jak sprawdzić czy się udało.
3._______________________ gdzie ta prosta ma koniec a gdzie początek?
4./__________________ gdzie ta półprosta ma początek a gdzie koniec?
5.Z jakich liter oznacza się:odcinki,półproste a jakimi prostą

1

Odpowiedzi

2009-11-12T18:21:00+01:00
1. Kładziesz kartke na biurku bierzesz linijke i rysujesz linie prostą potem przykładasz ekierkę do tej lini i potem przyłuż linijkę do tej ekierki pod kątem prostym potem ekierke przesuń do góry i narysuj ołówkiem drugą linię
2.Kładziesz kartke na biurku rysujesz linię prostą fotrn przykładasz ekierkę pod kątem prostym do trj lini np na środek i rysujesz kreske a potem 2 z 2 strony tej prostej
3.prosta nie ma początku ani końca
4, nie wiem
odcinki małymi prostą i półprostą tak samo
chba

napisz jak mi poszło