Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T19:01:05+01:00
W odpowiedzi wyżej niestety nie wszystko jest prawidłowo.
Poniżej, tak mi się przynajmniej wydaje :), dobra dysocjacja stopniowa kwasów, które są źle w odpowiedzi wyżej:

H₃PO₃ -->H₂PO₃⁻ + H⁺
H₂PO₃⁻ -->HPO₃²⁻ + H⁺
HPO₃²⁻ -->PO₃³⁻ + H⁺

H₄P₂O₇-->H₃P₂O₇⁻ + H⁺
H₃P₂O₇⁻-->H₂P₂O₇²⁻ + H⁺
H₂P₂O₇²⁻-->HP₂O₇³⁻ + H⁺
HP₂O₇³⁻-->P₂O₇⁴⁻ + H⁺

H₃BO₃-->H₂BO₃⁻ + H⁺
H₂BO₃⁻-->HBO₃²⁻ + H⁺
HBO₃²⁻-->BO₃³⁻ + H⁺

H₂SiO₃-->HSiO₃⁻ + H⁺
HSiO₃⁻-->SiO₃²⁻ + H⁺

H₂P₂O₄-->HP₂O₄⁻ + H⁺
HP₂O₄⁻-->P₂O₄²⁻ + H⁺
4 4 4